Zandse Kerk
  06 14 80 39 98 info@zandsekerk.nl

Oude kerkhof van het Zand

Het oude Zandse kerkhof is voor velen van historische en emotionele waarde voor vele mensen van het Zand. Na onderhandelingen met de gemeente, heeft de Stichting de Zandse kerk per 1 juli 2015 een overeenkomst getekend voor het onderhoud van het oude Zandse kerkhof.
Hierin is overeengekomen dat onderhoud van het oude kerkhof en de kapel door de stichting zal worden verzorgd. Dit onderhoud gebeurt door inzet van vrijwilligers.

Maria Kapel 

Sind juli 2016 is Stichting de Zandse Kerk verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de mariakapel op het oude kerkhof. De stichting heeft hiervoor van de gemeente Lingewaard een recht van opstal verkregen. 

Stichting de Zandse Kerk heeft hiermee haar werkgebied uitgebreid. De stichting is hiermee op cultureel en sociaal gebied een belangrijke verbinder binnen de Zandse gemeenschap. 

Maria kapel het zand  Maria kapel het zand

© 2015-2020 - Stichting de Zandse Kerk
Webdesign by Jack Vermeulen