Zandse Kerk
  06 14 80 39 98 info@zandsekerk.nl

Ontstaan

Historie

De kerk “de Heilige Martelaren van Gorcum” in de volksmond de “Zandse Kerk” is na de oorlog vanaf de grond door de Zandse mensen met vereende krachten weder opgebouwd.

In 1953 was de kerk gereed voor gebruik en plechtig ingewijd door Pastoor van Wijk.

Tot en met eind vorige eeuw heeft deze kerk gebloeid door inzet, enthousiasme en geloof van de mensen van het Zand. Vele parochianen zijn er gedoopt, hebben de communie gedaan, zijn getrouwd en als laatste via de kerk begraven.

Tijden veranderen en ook onze geloofsgemeenschap heeft te maken met de algemene tendens van minder kerkbezoek, waardoor we op 15 februari 2008 noodgedwongen gefuseerd zijn met 6 anderen parochies binnen gemeente Lingewaard en verder gegaan onder de naam parochie de Levensbron.

Onze kerk “de Heilige Martelaren van Gorcum” wordt uit de eredienst onttrokken en gesloten. Het is om die reden dat er grote onzekerheid is over de toekomst van het gebouw. In samenspraak met het parochie bestuur hebben wij “Stichting de Zandse kerk” opgericht. Binnen deze stichting zijn we gaan onderzoeken of het mogelijk is dat de kerk als gebouw blijft bestaan en ook na de onttrekking uit de eredienst een rol kan blijven spelen in de Zandse gemeenschap.

Wij, “Stichting de Zandse Kerk” ontstaan vanuit een werkgroep hebben als doel deze kerk te behouden voor de gemeenschap van het Zand.

Gelet op de geschiedenis van het gebouw, de functie binnen de geloofsgemeenschap van het Zand en de cultuurhistorische waarde, is het zeer onwenselijk dat dit gebouw voor elke willekeurige functie beschikbaar wordt gesteld of gesloopt.

Om het gebouw te kunnen behouden, moet er een passende bestemming worden gevonden, waarbij inkomsten worden gegenereerd, waaruit de structurele kosten van het onderhoud kunnen worden voldaan.

Wij zijn van mening dat met de juiste aanpassingen aan het gebouw, voldoende opbrengsten door verhuur kunnen worden gegenereerd om de exploitatie dekkend krijgen.

Wij gaan ervoor, omdat het gebouw het verdiend, omdat ’t Zand het verdiend!

© 2015-2020 - Stichting de Zandse Kerk
Webdesign by Jack Vermeulen