Zandse Kerk
  06 14 80 39 98 info@zandsekerk.nl

Meerjarenplanning


Onze aanpak is een groeimodel, de meer jaren exploitatiebegroting houdt hier ook rekening mee. De eerste jaren zal de focus liggen op het gebied van uitvaartactiviteiten, zoals verhuur van het mortuarium en de kerk. Daarna is onze intentie een deel (vleugel) van de kerk in te richten voor verhuur, er zijn al belangstellende instanties vanuit de zorgsector.

Om het mortuarium structureel te kunnen verhuren is het nodig om het een flinke opknapbeurt geven, en om te vormen naar een huiskamer model. Er is al een potentiële huurder die meedenkt in het opknappen en vormgeven van het mortuarium.

Verder zal het nodig zijn om het hoognodige achterstallig onderhoud (ca. € 150.000) aan te pakken om verder verval van het gebouw tegen te gaan. Dit zullen wij samen met een professionele partij, waarvan de eigenaar bestuurslid is van de stichting gaan oppakken. Door het inzetten van vrijwilligers zijn wij in staat om de kosten te drukken. Er hebben zich al een 20-tal vrijwilligers aangemeld en verwachten er meer.

Ook de kosten van het opknappen van het mortuarium (ca. € 70.000) willen we op dezelfde wijze aanpakken.

Om verder opbrengsten te realiseren zullen wij diverse activiteiten op poten zetten zoals:

  • De grootste jaarlijkse kerststal van de Betuwe gaan we uitbreiden met een kerstmarkt;
  • We hebben al intentieverklaringen van de Volharding en ‘t Orkest voor een 3-tal concerten per jaar;
  • We hebben al een overeenkomst met de gemeente om tegen vergoeding het oude kerkhof door de stichting te laten onderhouden;
  • Verder willen we een columbarium gaan creëren in de kerk. Dit columbarium kan gecombineerd worden met een nieuwe plaats voor bezinning;
  • Het verder uitbouwen van lezingen, concerten en andere activiteiten.

© 2015-2020 - Stichting de Zandse Kerk
Webdesign by Jack Vermeulen