Zandse Kerk
  06 14 80 39 98 info@zandsekerk.nl

Wijkavond in Zandse Kerk

logo overleggroep t zand binnen - buiten met wit marge

De overleggroep 't Zand Binnen-Buiten nodigt iedereen van harte uit om op 26 november de ontwikkelingen in de wijk te bespreken. De wijk 't Zand is in beweging. Er zijn al een aantal ideeën geopperd door bewoners, waar we graag over door willen praten. Tijd: 19:30 - 21:00 uur. Vanaf 19:00 uur is de kerk open.

Welke mogelijkheden zijn er, welke knelpunten, andere ideeën/suggesties en oplossingen kunnen we met elkaar bedenken en die bespreken we dan met de gemeente. Wethouder Helga Witjes zal aanwezig zijn.

Onderwerpen die op de wijkavond aan bod komen: Verkeersveiligheid, groen, speelplekken en jeugd, nieuwbouw in en om de wijk, activiteiten en voorzieningen voor ouderen, De ontmoetingsplekken zoals het Gemeenschapshuis, Zandse Kerk, Koelhuis, IKC het Sterrenbos enzovoort.

"Kom dinsdag 26 november naar de Zandse Kerk en denk met ons mee! Na afloop is er natuurlijk tijd voor een drankje en wat napraten."

De Overleggroep ’t Zand Binnen-Buiten bestaat uit: Lambert Neijenhuis (VV Jonge Kracht), Henk Ederveen (Gemeenschapshuis Huissen-Zand), Jos Jeurissen/Herman Geerts (Zandse Kerk), Ellen van Bon (IKC het Sterrenbos), Theo van Vuuren (Muziekvereniging Volharding), Jacqueline Verhaegh/Ingrid de Wit (Wijkvereniging) en Erik Wierbos/Ine Hulzink (Wijkplatform ZandBinnenBuiten).

De Overleggroep wordt ondersteund door: Gerrit Kurvers (Gemeente), Werner Rutjes (Spectrum), Wil vd Hurk/Jim Dokter (SWL). Meer informatie? Mail: ZandsOverleg@outlook.com

© 2015-2020 - Stichting de Zandse Kerk
Webdesign by Jack Vermeulen