Zandse Kerk
  06 14 80 39 98 info@zandsekerk.nl

Sleuteloverdracht Zandse Kerk

Op vrijdag 29 september werd om 17.30 uur de overdracht van de Zandse Kerk aan Stichting de Zandse Kerk bij notariële akte voltrokken. Na de symbolische sleuteloverdracht door R.K. Parochie de Levensbron, is de stichting nu de nieuwe eigenaar en kan zich ontfermen over het behoud van het prachtige kerkgebouw.

In de Zandse Kerk op het voormalig altaar werd de overdracht voltrokken door notaris Dhr. F. van Schaik. Na de lezing van de akte werd deze ondertekend door Pastoor G. Peters en W. van Baal namens R.K. Parochie De Levensbron en door J. Jeurissen en N. Hubers namens Stichting de Zandse Kerk. Zo werd de officiële overdracht voltrokken. Na de symbolisch overdracht van de sleutel richtte Pastoor Peters nog een laatste woord tot alle aanwezige vertegenwoordigers van Stichting de Zandse Kerk. Een historisch moment, zo werd gememoreerd in deze woorden, waarbij de stichting succes werd gewenst om dit prachtige kerkgebouw te behouden. Na afloop van deze woorden werd het glas geheven op een mooie toekomst van de Zandse Kerk, waarna de klokken geluid werden.

De overdracht van de Zandse Kerk brengt een einde aan ruim 4,5 jaar onderhandelingen en planvorming om het kerkgebouw te kunnen behouden. Een belangrijke doelstelling die ten grondslag lag aan deze overdracht.

Inmiddels is de stichting druk bezig met de voorbereidingen om de Zandse Kerk een toekomst te geven en zullen de komende tijd een aantal verbouwingen in gang gezet worden. 

Volg de werkzaamheden en ontwikkelingen van de stichting via Facebook of de website www.zandsekerk.nl, of loop eens binnen. 

AGENDA

04-07-2019 - SWL - Wandelhalfuurtje
11-07-2019 - SWL - Wandelhalfuurtje
18-07-2019 - SWL - Wandelhalfuurtje
25-07-2019 - SWL - Wandelhalfuurtje
31-07-2019 - KOFFIEOCHTEND

© 2015-2019 - Stichting de Zandse Kerk
Webdesign by Jack Vermeulen